Responses

John Bort Washington D.C.
Your work in protecting this place educating the world about this history is greatly important. Thank you so much.
Dəniz Rəhbəri.
Qobustana 2003 cü ildə gəldiyimdə tamam fərqli vəziyyətdə görmüşdüm, lakin indi bu qədər əziyyətə və hər bir şeyin dəqiqliklə nümayişinə heyranlıqla təşəkkürlərimi bildirirəm. Tariximizin bu səviyyədə qorunması və diqqətinə dərin sevincimi bildirirəm. 23.03.2014
Мурад Аджи.
Я очень благодарен, что смог найти возможность побывать в необычном музее под открытом небом. Я рад ознакомится с некоторой информацией о древнейшей цивилизации человека и их жилища, найденные во время археологических раскопок: лодка. Корабли (лодки) всегда объединяли и связывали людей, может быть в будущем это будет продолжаться. С наилучшими пожеланиями Тур Хейердал. Был приятно удивлен, посетив ваш замечательный музей. Увидел больше, чем ожидал. Это еще одна страница истории Азербайджана, которую надо писать. Очень богатый материал. Спасибо!
Atle Faye. European Museum Forum ( Oslo Norway)
İt has been a pleasure to visit you. You can be really proud of what you have done. I would like. 25.09.2012
Pascal Couchepin.President of Switherland
Thank you very much for an impressive tour and for showing and explaining the beautiful drawings. Thank you for protecting this historical place for future generation. 2008-05-11
Dr. Cavad Deraxti. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Sədri
İki bölünməkdən elə qorxmuşam, Çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Ana Vətənə ikinci gəlişimdə dünyanın mədəniyyət abidəsi olan Qobustan qoruğundan Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Bakı ofisi nümayəndələrilə birlikdə görüş etdik. Öz zəngin mədəniyyətimiz ilə yaxından tanış olduq. Bu vasitə ilə qoruq işçilərindən bizə geniş informasiya verib və Qobustanda yenidən tariximizi, mədəniyyətimizi, bizə sevdirib və tanıtmadan üçündə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın mədəniyyətimiz qoruyub və mədəniyyətimizin inkişafı üçün çalışan alimlərimiz.
Boris Frlec.Ambassador OSCE/ ODIHR Election. Observation Mission Presidentia
I am most grateful to my hosts at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan who kindly brought me to this historical site. Gobustan is impressive beyond expectation. Wishing you every success in your endeavors to preserve the site for our followers! Election 2008
Anne E. Derse. US Ambassador
Thank you for a wonderful visit to a place of great historical significance. The deep roots of Azerbaijans rich culture are very evident here. I will never forget the first time I come to Gobustan - I will be back. 2007-10-25
Baba Hamadon. Minister of Tourizm of Cameroon
On the occasion of the first session of ICM of Tourism Ministers, I visited this day Gobustan site. I was very impressive by all that I saw. Thank you for the preservation of this highly tourist and cultural place. 2006-08-10
Koichiro Matsuura. General Secretary of UNESCO
I have enjoyed my visit to Gobustan. The rock paintings are impressive. Thank you for protecting this civilization for future generation. 2005-08-25
Chuнgwon Chone. The World Taekwando Federation President
Amazing! 2005-03-14