Qiymətlər

Muzey və qoruq üçün nəzərdə tutulan qiymət cədvəli

Yerli vətəndaş

Xarici

Tələbə

Məktəbli

Dayanacaq

Giriş bileti

2.00 AZN

4.00 AZN

1.00 AZN

0.20 AZN

1.00 AZN

Ekskursiya bileti

Muzey

5.00 AZN

3.00 AZN

Böyükdaş dağının yuxarı səkisi

5.00 AZN

3.00 AZN