Qiymətlər

Muzey və qoruq üçün nəzərdə tutulan qiymət cədvəli

Yerli vətəndaş

Xarici

Tələbə

Məktəbli

Dayanacaq

Giriş bileti

2.00 AZN

5.00 AZN

1.00 AZN

0.20 AZN

1.00 AZN

Ekskursiya bileti

Muzey

5.00 AZN

10.00 AZN

3.00 AZN

Böyükdaş dağının yuxarı səkisi

5.00 AZN

10.00 AZN

3.00 AZN

Hər iki bilet

10.00 AZN

15.00 AZN

6.00 AZN